Vår utrustning förklaras kort!

Rörrengöring i Stockholm finns där för dig sju dagar i veckan, dygnet runt. Du kan nå vår utbildade specialiserade personal via avlopps räddningstjänsten. I Stockholms-området är våra skickliga montörer vanligtvis på plats med dig så snabbt som möjligt. En kort beskrivning av nödsituationen som har kommit på telefonen räcker och vi kommer att ha den utrustning som krävs för detta redo i våra utryckningsfordon.
Beroende på situation krävs olika utrustning för detta. Vi bär inte alltid all utrustning som förklaras i följande text i våra fordon. I dagens artikel vill vi ge dig en kort inblick i verktygen och utrustningen som vi använder i vårt jobb.

Vår utrustning

På grund av att sanitetsrör ofta kommer från olika tillverkare måste olika verktyg och utrustning användas, vi har ett omfattande utbud av högeffektiv avloppsteknik i vår utrustningsflotta. Eftersom motsvarande rör och kanaler som används är i daglig användning måste vi ofta hantera avlagringar och smuts under vårt arbete.
Huvudverktyget inom rörinspektionen och rörrengöringssektorn är den så kallade spiralmaskinen, som vi använder i olika utföranden och prestandanivåer. Denna kan rengöra till ett djup på femtio meter – med rätt uppsats kan så enkelt rörblockeringar, potentiella avlagringar av hår och växande rötter tas bort. Här använder vi de två huvudvarianterna av trummaskinen och lådmaskinen. Trummaskiner används överallt där det finns ökade krav på hygien och renhet och vår användning bör inte orsaka överdriven kontaminering av sanitetsområdet. Fallmaskiner är mer kraftfulla och kan kombineras med ytterligare spiralsektioner. Vi använder också speciella sköljaggregat som består av en speciell hydraulisk pump och ett filter. Detta används i huvudflödet för att i tillräcklig utsträckning ta bort smuts och rengöringsrester från sanitära anläggningar innan de tas i drift för första gången efter rengöring av rören och för att spola igenom dem.

Rörinspektion med tv kamera

En annan viktig följeslagare i vårt arbete är såklart: TV-kameran. Med hjälp av detta är det möjligt för oss att köra över hela rörlednings- och avloppsinteriörer med en speciell kamera utan att behöva ta bort kompletta rör- eller avloppselement. Målet med en TV-kamera är alltid att undersöka rörets och avloppets insida för eventuella blockeringar eller förträngningar. En sådan undersökning kan och bör därför också användas förebyggande för att kunna garantera att din sanitets- och rörledningsteknik fungerar smidigt. Kontakta oss idag för en rörinspektion i Stockholm, upptäck felen innan det är försent.