Typiska skador på avloppssystem

I den här artikeln förklarar vi de typiska skador som vi kan avgöra för fastighetsavloppssystem på många ställen.

Skadorna på egendom dräneringssystem som ska behandlas av oss är mestadels åldersrelaterad slitage. För tidigt slitage kan också orsakas av felaktig läggning. Skador som ofta förekommer här är t ex sprickor i rörledningen för längden eller tvären. Ett annat slitage som kan förekomma är att det saknas tätningar i rören, vilket kan göra att rören börjar läcka. Vid ofördelaktiga markförhållanden i marken kan hela rörledningssystemet dock sjunka ner. I värsta fall, om keramiska rör är lämpliga, kan de till och med gå sönder och de resulterande fragmenten kan leda till ytterligare brott i andra rörsektioner. Andra orsaker till skador kan också vara korrosion på utsidan av röret såväl som inne i rören. Sist men inte minst finns det ett ökande antal inåtväxande rötter, särskilt i utomhusledningar som läggs genom trädgårdar eller under grönområden.

Till vilka problem kan de ovannämnda skadorna leda till

Huvudproblemet med den nämnda skadan är eventuellt läckage av dina rörledningar. Ditt fastighetsavloppssystem måste genomgå ett regelbundet läckagetest så att motsvarande rörledningar kan mata avloppsvattnet du genererar till berörda avloppsreningsverk i enlighet med standarderna och avloppsvattnet fungerar utan problem. Ett annat problem uppstår, särskilt när rörledningarna blir igensatta. Detta har då som konsekvens att ditt avloppssystem inte längre släpper ut ditt avloppsvatten och att spolningssystemen i toaletten, tvättstället eller tvättmaskinen och diskmaskinsanslutningen inte längre kan tömma avloppsvattnet. I värsta fall kan detta leda till bakvatten som till exempel kan översvämma källaren.

Genom regelbunden rörinspektion av dina rörledningar kan du undvika:

För att undvika skador på grundvattnet och risken för att ditt avloppssystem ska sluta fungera, bör vi regelbundet utföra rörinspektion på dina avloppsrör för tecken på slitage. Vi använder TV-inspektionen särskilt för detta ändamål, där vi kan skanna och undersöka berörda rörsektioner med hjälp av en speciell rörkamera som sätts in i avloppsröret som ska undersökas. Dessutom erbjuder vi läckagetest där avloppet till avloppsröret som ska undersökas först tätas och röret sedan trycksätts – detta görs till exempel genom att senare fylla det med vatten eller luft. Denna process gör det möjligt att identifiera potentiella fel snabbt och enkelt.

Är du intresserad av rörinspektion i din fastighet i Stockholm? Kontakta oss för en kostnadsfri offert!