Rensa avlopp med rengöring av avlopp

Vid rengöring av avlopp vidtas olika åtgärder för att rensa avlopp. Denna process kan också användas för brunnar och avloppsrör. Rengöring av avlopp kan göras antingen för hand eller med specialmaskiner. Om kanalerna är säkra att gå på kan de rengöras för hand. När det gäller stora avlopp används andra metoder för att rengöra avloppet. Det finns ofta små eller stora fasta ämnen i avloppsvattnet som spolas in i avloppssystemet. Eftersom avloppsvattnets flödeshastighet är för långsam kan inte de fasta ämnena spolas utåt. Om dessa föremål inte tas bort med jämna mellanrum kan kanalerna täppas till. Detta kan leda till översvämningar även i kraftigt regn. Dessutom finns avlagringar och gaser i avloppet som kan skada rören. Vid rengöring av avloppet avlägsnas gaserna och avlagringarna helt från rörens väggar. Om rören och kanalerna rengörs regelbundet kan de användas i många år. Detta förfarande förhindrar också stopp. Vid rengöring av avloppet avlägsnas gaserna och avlagringarna helt från rörens väggar.

Vilka typer av avloppsrening finns det?

Kanalerna kan rengöras med tre olika metoder. Vid högtrycksspolning matas kanalväggen med vatten under högt tryck från en högtryckspump. Högtrycksspolningen är en av de äldsta processerna och kännetecknas av inbyggda avstängningselement. Om den plötsligt öppnas kan det kraftfulla spolningsflödet tvätta bort olika avlagringar effektivt och snabbt. I fallet med en backspolning används energin från det uppsamlade avloppsvattnet. Så att det finns en spoleffekt kan det uppdämda avloppsvattnet överföras till munstycksformen och virvlas omedelbart. Denna metod kan dock inte ta bort tung smuts helt.

Effektiv rengöring av kanalerna med högtrycksrengöring

Vid rengöring av avlopp används mycket vatten så att avlagringar kan tas bort eller tvättas bort. Med den nyligen utvecklade vattenåtervinningsprocessen kan vattnet användas mer noggrant. I denna metod sätts ett munstycke in i en kanal och dras sedan ut ur kanalen igen. Kanalerna befrias från smuts och avlagringar, särskilt när munstycket dras tillbaka.

Inspektera avloppet med kamera

För att inspektera avloppet så använder vi en kamera som körs in i avloppet med hjälp av något som liknar en radiostyrd bil. Anledningen till att man inspekterar avloppet är för att undersöka hur det ser ut inne i avloppet, om man har fått bort avlagringarna eller om de fortfarande finns kvar. En rörinspektion kan man göra även om inte fått stopp, i förebyggande syfte. Det är billigare att åtgärda avlagringar innan det blivit helt stopp. Kontakta oss idag för rörinspektion i Stockholm!