Avloppsinspektion

Oavsett om det är renovering eller nybyggnation: bygglov och godkännande av byggnader är otänkbara idag utan stockar och fullständiga dokument. Med avloppskameran kommer vi till botten av alla rör. Vi kontrollerar och dokumenterar skick och rutt, och du får då en detaljerad avlopps-rapport. Men kamerainspektionen ensam ger ingen definitiv information om linans täthet. Därför kontrollerar vi vatten- och luftledningarna i enlighet med lagstadgade föreskrifter.

Nya dimensioner

Med den senaste tekniken förser vi fastighetsägare, byggare, ingenjörer och arkitekter med behovsbaserad tvådimensionell- och tredimensionell-data. Sensorerna registrerar lutningsvinkeln samt linjernas exakta förlopp och skick. Dessa detaljerade visualiseringar är ett stort mervärde, särskilt för äldre fastigheter där planer saknas helt eller bara skissartade. Vi investerar i framtiden, eftersom kvalitetssäkring är vårt program.

Vänta inte tills det är för sent. Upptäck läckan i tid och gör något åt den. Kontakta oss för rörinspektion i Stockholm!