Avloppsinspektion Stockholm

Den främsta orsaken till igensättning av avloppsrör är organiskt avfall, men också fetter och oljor som håller fast vid väggarna. En tidig avloppsinspektion av rören i Stockholm kan hjälpa till att förhindra nödsituationer, så hjälp från våra experter är det mest effektiva sättet att lösa problemen i samband med igensatta rör.

TV-avloppsutredning

För att korrekt välja metod för rengöring eller reparation av rör bör du få den mest exakta informationen om rörledningens tillstånd. För detta ändamål används modern feldetektering baserad på användning av högteknologiska videoenheter, som kan bestämma graden av igensättning av rör och därmed göra det möjligt att välja det mest effektiva sättet att rengöra.
Den största fördelen med denna tjänst är att eventuella problem som uppstår kan identifieras av specialisterna genom foton eller bilder på bildskärmen, vilket helt eliminerar behovet av att demontera hela avloppssystemet, vilket förkortar felsökningen avsevärt.

Avloppsinspektionen är:

  • En modern typ av rörledningskontroll.
  • En fjärrövervakningsmetod som ger möjlighet att observera den aktuella statusen för rörledningssystem med olika diametrar.

Funktionerna för detektering av videofel för avloppssystem:

  • Validering av sanitära anläggningar (rörledningar).
  • Identifiering av blockeringar i rören.
  • Bestämning av tillståndet för rörens innerväggar.
  • Identifiering av exakta sprickor och andra skador.
  • Allmän övergripande inspektion av avloppets tillstånd.
  • Kontrollera kvaliteten på det arbete som utförts efter rengöring, reparation eller installation.
  • Bestäm orsaken och typen av blockering i avloppssystemet.

Feldetekteringen, som utförs av vårt företags experter, sker med ett professionellt skjut-TV-inspektionssystem tillverkat i Sverige. Detta system är utformat för detektering av videofel av rörledningar med olika diametrar.
När detekteringen av videofel har slutförts kan alla dataposter från TV-inspektionen göras tillgängliga för kunden i digital form på begäran.

Din professionella för avloppsinspektion i Stockholm och dess omgivning

De flesta allmännyttiga experter rekommenderar att man gör tv-inspektioner av rör som en förebyggande åtgärd. Det är också en bra idé att inte bara undersöka problematiska eller sårbara delar av avloppsledningen utan även arbetsdelarna för att förhindra igensättning eller skada. Om en blockering i avloppssystemet påträffas under TV-inspektionen kommer våra specialister att utföra rörrengöring på högsta nivå.

Vänta inte tills det är för sent. Upptäck läckan i tid och gör något åt den. Kontakta oss för rörinspektion i Stockholm!